CSR ADVISORY COUNCIL - 2017

Abhishek Ranjan

Aditya Patwardhan

Andras Koszegi

Anupam Nidhi

Debbie Webb

Dr Trevor Mendis

Dr. Dharma Dharmabalan

DR. JANOSY ZSUZSANNA

Dr. Michele Akeroyd

Dr. Mohamed Abdel Hamyd Dawoud

Dr. Sarika Kulkarni

Dr.V. Shubhalaxmi

Fredrick Royan

Gautam Bania

Holy Ranaivozanany

Jaideep N. Malviya

Leslie Heyer

Liam McKay

M S Rao

Pallavi Shrivastava

Pranav Thakkar

Ruth P Briones

Sajid Ali

Sharon M. Jackson

Shikha Shabdita

Sunita Singh

Tanya Batra

Vanessa Tobin,

Vikas Shah

Anand Madhab

Ashok Shah

B.K. Yashwant Patil

C. Pallavi Rao Narvekar

C.V.S. Diwakar

Dr Amir Lakha

Dr. A. S. Wayal

Dr. B. R. Patnaik

Dr. Munish Chander

Dr. Ramesh Daryapurkar

Dr. Srinivasan Jayaraman

Ganga C Sharma

Maysoon Sharif

Patrick Alubbe

Prashant Rai

Prof. M. S. Mohan Kumar

S Sunanda

Sameer Bajaj

Shalini Vig Wadhwa

Suhas Wani

Vicente Guallart

Victor Hwang